اکنون سفارش دهید
اکنون سفارش دهید
One on One – saharbeigi

یک در یک

1 ساعت جلسه خصوصی 250 دلار
من به شما نشان خواهم داد که چه چیزی باید تغییر کند

10 جلسه خصوصی 1 ساعته 2000 دلار
من به شما نشان خواهم داد که چه چیزی باید تغییر کند. ما برای ارزیابی، و تنظیم مجدد افکار و باورهای شما عمیق خواهیم شد.

Visa detaljer
- +
Slutsåld
X
fa_IRPersian